Nowe zasady wystawiania recept lekarskich

doctor-1149150_960_720Obowiązują całkiem nowe zasady wystawiania recept lekarskich, któe zostały wprowadzone przez Ministra Zdrowia. Przede wszystkim, tak ważne dla pacjentów zmiany dotyczą:

 

A) Okresu przyjmowania wypisanego na recepcie leku. Według rozporządzenia lek może zostać przez lekarza wypisany maksymalnie na 120 dni. Okres ten został więc wydłużony w stosunku do wcześniej obowiązującego przepisu, gdzie była mowa o 90 dniach. Okres dawkowania oczywiście musi być ustalany na podstawie sposobu zażywania leku, który musi został podany na recepcie.

 

B) Zwiększyła się możliwość przepisywania leków recepturowych. Wcześniej na jednej recepcie można było uwzględnić pojedynczą dawkę, obecnie dozwolona jest podwójna ilość leku, a w przypadku takich leków jak maści czy pasty, możliwe jest zapisanie nawet 10- krotnej ilości leku.

 

C) Lekarz może teraz wystawić większą ilość recept (do 12) następujących po sobie, łącznie nawet na rok do przodu. Łączny okres stosowania zapisanych lekarstw nie może jednak przekroczyć 360 dni, a pojedynczego leku na jednej recepcie- 120 dni.