Zmiany w lekach refundowanych


Czym są tak zwane leki refundowane? 

To wszystkie te produkty, które przy dotacji Narodowego Funduszu Zdrowia możemy nabyć po niższych cenach lub też w niektórych przypadkach zupełnie za darmo. Lista leków refundowanych tworzona jest przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie analizy ekonomicznej dotyczącej mięzy innymi ochrony zdrowia i skuteczności poszczególnych substancji.

Jak lista leków refundowanych nabiera mocy prawnej?

Aby lista leków refundowanych mogła wejść w życie musi zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw. Po publikacji musi upłynął? pewien czas, aby lista nabrała mocy prawnej.
Głównym założeniem tworzenia listy było ułatwienie leczenia osobom chorym przewlekle. Na więsze dofinansowanie mogą liczyć między innymi osoby powyżej sześćdziesiątego roku życia, które nie posiadająodpowiednich środków finansowych na opłaty za leki.

Dnia 1 listopada 2015 w życie weszła nowa ustawa o lekach refundowanych. 

Jakiego typu zmiany się z nią wiążą

(a) Podstawowa zmiana dotyczy ilości refundowanych leków. Dotychczasowa lista została poszerzona do blisko czterystu dziewięćdziesięciu produktów, dla których spadnie koszt dopłaty przez pacjęta, natomiast więcej zapłacimy za ponad stu osiemdziesięciu leków.
(b) Na liście leków refundowanych pojawią się między innymi leki na zaburzenia dróg żółciowych, zaburzenia czynności wąroby.
(c) Dużym ułatwieniem będzie zwiększenie dostępu do leów na padaczkę oraz leków stosowanych przy chemioterapii.
(d) Oprcz zmian na listach leków refundowanych ustawa dotyczy także, likwidacji umów upoważniających do wystawienia recept. 

Aktualizacja listy leków odbywa się co da miesiące. Kolejna zmiana na liście leków refundowanych będzie miała miejsce 1 stycznia 2016 roku. 
Ministerstwo przeznaczyło środki na refundacje z budżetu wyższe o niemal 600 mln złotych w porównaniu z latami ubiegłymi. Zmiany będą miały na celu wprowadzanie tańszych, ale równie skutecznych zamienników, oraz użatwianie dostępu do ważnych substancji wszystkim potrzebującym.